Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatele služeb v oblasti výživového poradce na poradním webu kgdolu.estranky.cz

 

1.Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky poskytovatele Mgr.Evy Manďákové Svaškové s místem podnikání Arménská 507/13,Brno 625 00,identifikační číslo 62155091 (dále jen poskytovatel)upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky o sestavení výživového programu, uzavírané mezi prodávajícím  a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího tj.www.kgdoluestranky.cz.

2.Uzavření smlouvy

Kupující po obdržení podrobných informací týkajících se zpracování výživového programu,jeho ceně,době zpracování a možnostem zaslání se rozhodne sám o své svobodné vůli zda využije služeb poskytovatele.Vyplněním a zasláním vyplněného dotazníku (poštou,emailem) a zasláním platby za zvolenou variantu se považuje smlouva o poskytnutí služeb za uzavřenou.Poskytovatel může v případě,že není schopen smlouvy dostát (po informování kupujícího (telefonicky,elektronicky) od smlouvy odstoupit a vrátí zaplacenou částku na účet kupujícího bez zbytečného prodlení.

3.Cena služeb a platební podmínky

Cena za služby je uvedena v nabídce kupujícímu.

Platba za služby – bezhotovostně na účet poskytovatele

4.Odstoupení od smlouvy

1.Kupující může od smlouvy odstoupit jen před obdržením vypracovaného výživového programu.O odeslání informuje poskytovatel kupujícího (SMS,e-mailem)

2.Po zaslání výživového programu (poštou na CD,tištěném;elektronicky) nelze od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1837  občanského zákoníku.                                                                                                       Písmeno d) – pokud se jedná o zboží,které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Písmeno h) – o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,pokud kupující porušil jejich původní obal.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 1.,poskytovatel mu zašle zaplacenou částku bezhotovostně na jeho účet bez zbytečného odkladu.

5.Způsob dodání

Formu dodání vypracovaného výživového programu uvede kupující na zaslaném dotazníku.

Lze zaslat poštou (na CD,tištěný) nebo elektronicky.

6.Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů : jméno a příjmení,adresa bydliště,telefonní číslo,adresa elektronické pošty a údajů uvedených v dotazníku potřebných k sestavení výživového plánu.

 

7.Závěrečná ustanovení

V případě,že dojde mezi poskytovatelem a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ohledně poskytnutí služeb,který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou,může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,kterým je –

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00  Praha

8.Kontaktní údaje

Mgr. Eva Manďáková Svašková    - Arménská 507/13      625 00 Brno

  • Za nádražím 283    768 32 Zborovice                                                                
  • E-mail    kgdolu@seznam.cz;kgdolu111@seznam.cz
  • Tel. 736 611 615

Platné od 19.9.2018